zmień miasto

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w siedzibą w Poznaniu Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach - WSB, GliwiceStudiuj dla bezpieczeństwa!

Opłaty za studia

wydział studiów społecznychw Gliwicach

Kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe - studia licencjackie

Sposób płatności

Wysokość czesnego w zł

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Jednorazowo

(za rok studiów z góry)

4 100

3 650

W dwóch ratach

(za semestr studiów z góry)

2 050

1 850

W dwunastu ratach

(za miesiąc z góry)

350

310

Kierunek: PSYCHOLOGIA - studia licencjackie *

Sposób płatności

Wysokość czesnego w zł

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Jednorazowo

(za rok studiów z góry)

4 400

4 200

W dwóch ratach

(za semestr studiów z góry)

2 200

2 100

W dwunastu ratach

(za miesiąc z góry)

370

360

Kierunek: PEDAGOGIKA - studia licencjackie

Sposób płatności

Wysokość czesnego w zł

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Jednorazowo

(za rok studiów z góry)

3 450

3 300

W dwóch ratach

(za semestr studiów z góry)

1 750

1 650

W dwunastu ratach

(za miesiąc z góry)

300

280

FB dlaMaturzysty.pl reklama