zmień miasto

Politechnika Śląska - PolSl, GliwicePolitechnika Śląska idealne miejsce na studia!

Wydziały - Politechnika Śląska

WYDZIAŁY NA UCZELNI: I stopieńII stopień  
WWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENE          
LEGENDA: W - Wieczorowe, WEE - Weekendowe, S - Stacjonarne, NZ - Niestacjonarne zaoczne, NW - Niestacjonarne wieczorowe, NE - Niestacjonarne eksternistyczne, N - Niestacjonarne, E - E-learningowe
  Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne                              
  Kolegium Języków Obcych   v   v                      
  » Filologia   v   v                      
  Kolegium Pedagogiczne   v   v                      
  » Pedagogika   v   v                      
  Wydział Architektury   v        v   v             
  » Architektura   v        v   v             
  » Architektura wnętrz   v        v                 
  Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki   v   v    v   v             
  » Automatyka i robotyka   v   v    v   v             
  » Automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w j. angielskim)   v        v                 
  » Biotechnologia   v        v                 
  » Elektronika i telekomunikacja   v   v    v   v             
  » Informatyka   v   v    v   v             
  » Teleinformatyka   v        v                 
  Wydział Budownictwa   v   v    v   v             
  » Budownictwo (w j. polskim lub w j. angielskim)   v   v    v   v             
  » Budownictwo podziemne   v   v                      
  Wydział Chemiczny   v        v   v             
  » Biotechnologia   v        v                 
  » Chemia   v        v                 
  » Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa   v                          
  » Technologia chemiczna   v        v   v             
  » Technologia i inżynieria chemiczna (w jęz. angielskim)   v        v                 
  Wydział Elektryczny   v   v    v   v             
  » Elektronika i telekomunikacja   v   v    v   v             
  » Elektrotechnika (w j. polskim lub w j. angielskim)   v   v    v   v             
  » Energetyka (profil praktyczny)   v   v                      
  » Informatyka   v   v                      
  » Mechatronika   v   v    v   v             
  Wydział Górnictwa i Geologii   v   v    v   v             
  » Automatyka i informatyka przemysłowa – profil praktyczny   v   v                      
  » Gospodarka surowcami mineralnymi   v   v    v   v             
  » Górnictwo i geologia   v   v    v   v             
  » Inżynieria bezpieczeństwa   v   v    v   v             
  Wydział Inżynierii Biomedycznej   v   v    v   v             
  » Inżynieria biomedyczna   v   v    v   v             
  Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii   v v v    v v               
  » Informatyka przemysłowa- profil ogólnoakademicki     v      v v               
  » Informatyka przemysłowa- profil praktyczny   v                          
  » Inżynieria materiałowa   v        v v               
  » Inżynieria produkcji   v   v                      
  » Technologie metali   v        v                 
  » Zarządzanie i inżynieria produkcji   v   v    v v               
  Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki   v   v    v   v             
  » Biotechnologia (w j. polskim lub w j. angielskim)   v        v                 
  » Energetyka (w j. polskim lub w j. angielskim)   v   v    v   v             
  » Inżynieria bezpieczeństwa   v        v                 
  » Inżynieria środowiska   v   v    v   v             
  » Mechanika i budowa maszyn   v        v                 
  » Monitoring i zarządzanie środowiskiem   v                          
  Wydział Matematyki Stosowanej   v   v    v   v             
  » Informatyka   v   v                      
  » Matematyka   v   v    v   v             
  Wydział Mechaniczny Technologiczny   v   v    v   v             
  » Automatyka i robotyka (w jęz. polskim lub angielskim)   v   v    v   v             
  » Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach   v   v                      
  » Inżynieria materiałowa (w jęz. polskim lub angielskim)   v   v    v   v             
  » Mechanika i budowa maszyn – profil ogólnoakademicki (w jęz. polskim lub angielskim)   v   v    v   v             
  » Mechanika i budowa maszyn – profil praktyczny, studia dualne   v                          
  » Mechatronika (w jęz. polskim lub angielskim)   v   v    v   v             
  » Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych (w jęz. polskim lub angielskim)   v   v    v   v             
  » Zarządzanie i inżynieria produkcji   v   v    v   v             
  Wydział Organizacji i Zarządzania   v   v    v   v             
  » Administracja   v   v                      
  » Analityka biznesowa   v   v                      
  » Logistka   v   v    v   v             
  » Socjologia   v   v    v   v             
  » Zarządzanie   v   v    v   v             
  » Zarządzanie i inżynieria produkcji   v   v    v   v             
  » Zarządzanie projektami   v   v    v   v             
  Wydział Transportu   v   v    v   v             
  » Transport   v   v    v   v             
  » Transport kolejowy – profil praktyczny   v   v                      
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama