zmień miasto

Politechnika Śląska - PolSl, GliwicePolitechnika Śląska idealne miejsce na studia!

O Uczelni

Politechnika Śląska to uczelnia o ponad 70-letniej tradycji, będąca jedną z największych i najlepszych wyższych szkół technicznych w Polsce. W tegorocznym w rankingu studiów inżynierskich Perspektywy uczelnia zajęła czwarte miejsce w Polsce. Obecnie na 15 wydziałach prowadzonych jest blisko 60 kierunków studiów obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Co roku w ofercie dydaktycznej pojawiają się nowe kierunki – na rok akademicki 2017/2018 uczelnia przygotowała aż osiem nowości. Oprócz kierunków technicznych na Politechnice Śląskiej można studiować administrację, analitykę biznesową, socjologię i zarządzanie, w tym zarządzanie projektami, a także filologię (angielską, francuską, hiszpańską, niemiecką i włoską) oraz pedagogikę. Dziewięć wydziałów, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych oraz Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne znajdują się w Gliwicach, dwa wydziały zlokalizowane są w Katowicach i dwa w Zabrzu, dzięki czemu uczelnia obejmuje swoim naukowo-dydaktycznym oddziaływaniem znaczny obszar województwa śląskiego.

 

Aktualnie Politechnika Śląska kształci 21,5 tys. studentów zarówno w systemie stacjonarnym – dziennym, jak i niestacjonarnym – zaocznym lub wieczorowym. Szkoła oferuje studia I stopnia (inżynierskie i licencjackie), II stopnia – magisterskie, III stopnia – doktoranckie oraz podyplomowe i kursy dokształcające. Na sześciu wydziałach Politechniki Śląskiej istnieje możliwość bezpłatnego studiowania w języku angielskim na studiach I stopnia. Ponadto uczelnia umożliwia zagraniczne wyjazdy stypendialne do ponad dwustu szkół wyższych na całym świecie.

 

Politechnika Śląska wypromowała jak dotąd blisko 181 tys. inżynierów, nadała ponad 4,6 tys. tytułów doktorskich oraz 900 habilitacji. Absolwenci uczelni często zajmują stanowiska kierownicze, dyrektorskie oraz wysokie pozycje w koncernach przemysłowych. Według raportu firmy Sedlak&Sedlak co 12. prezes w Polsce ukończył Politechnikę Śląską. Według zestawienia tej samej wywiadowi absolwenci Politechniki Śląskiej – w rok po ukończeniu studiów – zarabiają najwięcej spośród absolwentów wszystkich szkół wyższych woj. śląskiego. Według dziennika „Rzeczpospolita” gliwicka uczelnia znajduje się na czwartym miejscu w Polsce pod względem kształcenia ludzi sukcesu, według magazynu „Wprost” natomiast zajmuje czwarte miejsce wśród szkół, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców.

FB dlaMaturzysty.pl reklama